Nałęczów net pl
o Nałęczowie    
POWRÓT
STRONA GŁÓWNA
Prywatna Szkoła Muzyczna
I stopnia im I.J.Paderewskiego
w Nałęczowie
24-140 Nałęczów, ul. B.Prusa 11

KONKURS edycja 2006
PLIKI do POBRANIA:
Prezentacja Kompozytor - jak działa program Cubasis
Cubasis - pliki programu

Przykładowe pliki muzyczne wykonane programem Cubasis
Małysz
Rakieta
słońce, deszcz iburza


OFERTA EDUKACYJNA
PSM I-Stopnia im. I. J. Paderewskiego
w NAŁĘCZOWIE1. Zajęcia edukacyjne z teorii muzyki, rytmiki i audycji muzycznych- 3 godziny w tygodniu.
2. Zajęcia z instrumentu – dwie godziny tygodniowo.
3. Udział uczniów w organizowanych przez szkołę trzech cyklach programowych: „Dzieci -kuracjuszom”, „Dzieci- dzieciom”, „Spotkania literacko- muzyczne”, udział dzieci w organizowanym przez szkołę konkursach międzyszkolnych i gminnych.
4. Udział uczniów w imprezach okolicznościowych organizowanych na rzecz środowiska miejskiego i społeczności uzdrowiskowej.
5. Możliwość udziału uczniów w Konkursach Regionalnych, Makroregionalnych oraz Konkursach Ogólnopolskich.
6. Możliwość udziału dzieci i młodzieży ( w zależności od zainteresowania)w letnich kursach i szkoleniach krajowych i zagranicznych.
7. Możliwość udziału w wymianach międzynarodowych.
8. Nie odpłatne uczestnictwo uczniów naszej szkoły w organizowanych przez Klub Kuracjusza Koncertach w Sali Balowej Pałacu Małachowskich.
9. Udział w spotkaniach integracyjnych- ogniska, wycieczki itp.
10. Możliwość poszerzania zainteresowań o plastykę, balet, taniec, poznać sztukę pisania w „Kole Młodego Poety” w ramach prowadzonego przez placówkę programu integracji sztuk. Prace młodych twórców są oceniane przez Jury i nagradzane. Szkoła pragnie ze swojego środowiska i okolicy promować dzieci uzdolnione artystycznie, wspierać ich działania w poszukiwaniu własnej niepowtarzalnej osobowości.
11. Z przeprowadzonych ankiet wynika potrzeba środowiska na kształcenie przyszłej kadry instrumentów dętych.
12. W zależności od uzdolnień, pracy ucznia i osiąganych rezultatów istnieje możliwość indywidualnego toku nauczania oraz wcześniejszego ukończenia sześcioletniego cyklu nauki.
Jest to możliwe przy pełnej współpracy: Uczeń- Nauczyciel- Rodzice- Dyrektor- Środowisko. Tylko wspólny wysiłek, współpraca wszystkich w/w grup może przyczynić się do sukcesu ucznia- czyli nas wszystkich.
13. Odpłatność z tyt. pobierania nauki wynosi 150,00PLN / miesiąc.
14. Szkoła posiada uprawnienia Szkoły Publicznej. Kompetencje kadry
pedagogicznej przygotowują uczniów do kontynuowania nauki w
szkołach muzycznych II-go stopnia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

.

strony www responsywne Lublin