Nałęczów banner
Nałęczów galeria  
POWRÓT
STRONA GŁÓWNA
Nałęczów info

Stanisław Strzyżyński

tel (0-81) 501-41-66
ul. B. Prusa 1a
24-140 NałęczówArtysta rzeźbiarz. Studiował w Poznaniu, dyplom otrzymał w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.Biografia artysty >>>
Stanisław Strzyżyński rzeźbiarz
Dorobek Stanisława Strzyżyńskiego jest imponujący: dwanaście zrealizowanych pomników, kilkanaście modeli-projektów pomnikowych, kilkanaście rzeźb monumentalnych, około stu portretów, kilkadziesiąt medali i cykli medalierskich oraz obrazy olejne na płótnie: krajobrazy, martwe natury, tematy sakralno-kultowe, stanowiące poza-specjalistyczny, boczny obszar jego praktyki.
Dziedziną najobfitszej twórczości St. Strzyżyńskiego jest portret rzeźbiarski, wykonywany, tak jak pomniki i większość medali, na określone zamówienie. Portret z istoty swej realistyczny, wymaga dbałości o niepopadnięcie w naturalizm czy idealizm, krepuje artystę zobowiązaniem do weryzmu, ogranicza swobodę jego wypowiedzi, równocześnie podporzkowuje zleceniodawcom. Portrety rzeźbione przez St. Strzyżyńskiego są poprawnymi studiami fizjonomii z ograniczeniem zabiegów o oddziaływanie pozarzeczowe.
Stosowany w nich realizm ma wieloźródłowe koncepcje form. I tak odnajdujemy w nim i portret idealizowany-heroizujący o rodowodzie z klasycyzującej rzeźby realistycznej, z wyczuwalną, acz odległą, stylistyką Charlesa Despiau z początku naszego stulecia, ekspresję bliską dziełom Wilhelma Lehmbrucha sprzed I wojny światowej, a także choć, z rzadka, sięgnięcia do operowania powierzchnią rzeźbiarską wręcz impresjonistycznie. Uzależnienie od modela i konwencji portretu realistycznego rekompensował sobie Artysta tworzeniem studiów głów nie mających pełnić funkcji portretowych . Jest w nich, niemożliwa do zastosowania w portretach na zamówienie, swoboda formalna, synteza, światłocieniowość, wzmożenie siły ekspresji poprzez niedosłowność, a niekiedy wręcz tylko zamarkowanie podobieństwa.
Realizacje pomnikowe zobowiązują Artystę do wypełnienia woli i oczekiwań zamawiającego. Widać to wyraźnie w zbędowickim monumencie "Pamięci rozstrzelanych rodzin" (1981), w którym nastąpiło wręcz surrealistyczne połączenie odrealnionej, abstrakcjionizującej formy ludzkich postaci, stanowiących wysokie cokoły głęboko naciętych w krzyże ciał i znamionujących unicestwienie, pokrywających je, podlegających rozkłądowi materii, z wielkimi, realistycznymi, portretowymi głowami. Tak oto, i to już w czasach, zdawałoby się, nieograniczonej swobody pełni autorskiej wypowiedzi (jest bowiem rok 1981), Artysta musi zrezygnować z mierzenia jedności formalnej i stylistycznej dzieła, co interesująco zaprezentował w nie podlegającej uzależnieniom serii studiów w cyklu "Rozstrzelanie" (1965), wykorzystanych w dziele zbędowickim.
Stanisław Strzyżyński , jak każdy artysta, został stworzony do niezależności; tak chce tego szczególnie sztuka nowoczesna. Widać to wyraźnie w jego rzeźbach nie wykonywanych na zamówienie (seria głów koiecych z lat 60., a wśród nich "niebieska","zielona","czerwona"), w których mógł pozwolić sobie nie tylko na komfort syntetycznej niedosłowności formy, ale również na odrealniającą kolorystykę. Znamienne, że dzieła konkursowe, w których zaprezentował nieskrępowaną oryginalność i fantazję,
Stanisław Strzyżyński rzeźbiarz
docenione przez jurorów pierwszymi nagrodami - projekty pomnikó "Apel poległych ku czci pomordowanych więźniów Majdanka" (1967), "Pamięci wysiedlonych" (1971) - nie zostały przez decydentów wybrane do realizacji. Wyjątek stanowi bełżecki pomnik ofiar faszyzmu (1964), przerażjacy odrealnieniem ludzkich postaci w szokującym widmowością miejscu zagłady: tragiczna Pieta naszego czasu.
Kazimierz Parfianowicz
katalog: "Stanisław Strzyżyński Wystawa z okazji 50-lecia pracy artystycznej"Strzyżyński - pomniki Strzyżyński - portrety Strzyżyński - rzeźba Strzyżyński - sakralne
Strzyżyński - medale
 
strony www responsywne Lublin