Nałęczów net pl
   
POWRÓT
STRONA GŁÓWNA
Anna Malicka-Pielok

Nałęczów - PLSP
1
Nałęczów - PLSP
2
Nałęczów - PLSP
3
Nałęczów - PLSP
4
 
Nałęczów - PLSP
5
Nałęczów - PLSP
6
 
 

NAŁĘCZÓW MA HISTORIĘ

'Nałęczów ma historię. Pomijam wiek XV. W końcu XVIII zamieszkał tu Stanisław Małachowski, założył park, drogę do kościoła wysadził lipami i wybudował pałac. Była to wielkopańska rezydencja: ma ogromną sień, ogromną salę balową, ogromne komnaty, kuchnie i piwnice, z czego dziś korzystają...demokratyczni kuracjusze". Tak pisał o Nałęczowie Bolesław Prus w Kronikach Tygodniowych. Co potrafi powiedzieć o historii Nałęczowa dzisiejsza młodzież? Niewiele. A ta która wyrosła w innym środowisku kulturowym i przebywa tu tylko kilka lat, ucząc się w Liceum Plastycznym? Myśl ta stała się inspiracją dla mnie, by stworzyć okazję do poznania tradycji miasta mieszkańcom Internatu Liceum Plastycznego. Młodzież w nim mieszkająca zwykle co tydzień wraca do domu. W ciągu tygodnia absorbują ją zajęcia szkolne. Grupa osób, mieszkająca w dalszej odległości, pozostaje na weekendy w internacie. Tych właśnie wychowanków udało mi się zainteresować dziejami uzdrowiska i szkoły do której uczęszczają. Po rozmowach postanowiliśmy zorganizować Konkurs wiedzy o Nałęczowie. Udział zdeklarowało kilkanaście osób. Czytając podsunięte przeze mnie lektury poznawali postaci pisarzy znane ówcześnie a dziś wpisane w historię literatury m.in. Bolesława Prusa, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Ewy Szelburg- Zarembiny. Uczyli się o okresie powstawania i świetności uzdrowiska. Oglądali zachowane ilustracje Michała Elwiro Andriollego, znanego ilustratora dzieł Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Wzorem Andriollego, który namalowanym na pocztówce widokiem promował nowo powstający kurort, młodzież otrzymała takie samo zadanie. W czasie spacerów szukała tematu do prac, jednocześnie oglądała zabytki i ciekawe miejsca. Powstało kilkanaście prac, które zostały ocenione podczas Konkursu wiedzy o Nałęczowie. Przedsięwzięcie miało na celu zapoznanie młodzieży z bogatymi tradycjami oświatowymi i społecznikowskimi miasta, podkreślenie jego walorów krajobrazowych i leczniczych. Chciałam uświadomić wychowankom wyjątkowość miejsca, w którym obecnie mieszkają, ze względu na powiązanie ze znanymi postaciami kultury, sztuki i literatury.
We współpracy z Muzeum im. Bolesława Prusa w Nałęczowie opracowałam pytania i reguły konkursu. Przygotowane zestawy pytań konsultowałam z dyrektor muzeum Panią Haliną Bukowską.
W konkursie uczestniczyły 4 trzyosobowe drużyny. Uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania przed komisją, w skład której wchodzili :przedstawiciel Muzeum Bolesława Prusa, wychowawcy i młodzież reprezentująca Samorząd Internatu.
Za odpowiedź można było otrzymać od 1 do 3 punktów. Etap I dotyczył pytań związanych z historią miasta i szkoły, życiem społeczno-kulturalnym, etap II - znanych postaci łączonych z Nałęczowem, ich życia i twórczości. Etap III przewidywał opracowanie trasy wycieczki uwzględniającej ważne i ciekawe miejsca Nałęczowa. Drużyny mając do dyspozycji plan miasta wczuwały się w rolę przewodników i opisywały miejsca, które ich zdaniem, warto zobaczyć i poznać. Ponadto uczestnicy mieli wcześniej za zadanie indywidualnie wykonać, dowolną techniką, pocztówkę promującą Nałęczów. Zwyciężyła drużyna, która otrzymała największą liczbę punktów w trzech etapach. Najładniejsza pocztówka była wybierana po III etapie. Laureaci drużynowi i autor wyróżnionej pocztówki otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i drobne upominki. Komisja starała się zmienić uczucie stresu, które towarzyszy każdej konkurencji, na przyjazny klimat przez uśmiech i serdeczne nastawienie wobec uczestników. Spotkanie uświetnił Pan Stefan Butrym, absolwent Liceum Plastycznego, miłośnik i znawca dziejów Nałęczowa, wieloletni pracownik Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. W formie opowieści poprowadził nas przez najpiękniejsze i intrygujące zakątki dawnego Nałęczowa. Konkurs uzupełniał montaż poetycko muzyczny, zawierający fragmenty "Kronik Tygodniowych" Bolesława Prusa opisujące dawny Nałęczowów i ciekawostki o znanych postaciach, czytane przez dwoje wychowanków prowadzących konkurs.
Młodzież uczestnicząca w konkursie poznała historię Nałęczowa i szkoły. Była zadowolona z przeżytych emocji podczas rywalizacji i zdobytych nagród.

Anna Malicka-Pielok

strony www responsywne Lublin