Nałęczów net pl
o Nałęczowie    
POWRÓT
STRONA GŁÓWNA
Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia
im I.J.Paderewskiego
w Nałęczowie 24-140, ul. B.Prusa 11


PLIKI do POBRANIA:
Prezentacja Kompozytor - jak działa program Cubasis
Cubasis - pliki programu

Przykładowe pliki muzyczne wykonane programem Cubasis
Małysz
Rakieta
słońce, deszcz iburza


Konkurs Moje inspiracje
Komputerowe kompozycje. Malowane dĽwięki Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i podgimnazjalnych z województw lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, ¶więtokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Mog± w nim uczestniczyć uczniowie szkół ogólnokształc±cych i artystycznych.

Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwo¶ci i wyobraĽni artystycznej u dzieci i młodzieży oraz poszukiwanie osób uzdolnionych artystycznie.

Ocenie konkursowej podlega praca muzyczno-plastyczna wykonana przy pomocy programu komputerowego. Program instalacyjny programu, przy pomocy którego można wykonać zadanie konkursowe znajduje się na stronie internetowej Prywatnej Szkoły Muzycznej w Nałęczowie ¦ www. …………………….. Jest to bezpłatny program Cubasis AV . Jest on w pełni funkcjonalny, ale działa tylko na platformie Windows 98 lub niższej. Prace można również wykonać na innych programach sekwencerowych, dostępnych dla uczestników (np. Cubasis InWired, CubaseVST, Cubase SX, Proo Tools, Sound Studio Gold)

Praca konkursowa polega na skomponowaniu muzyki przy pomocy programu komputerowego a dokładniej opiera się na rysowaniu odpowiednim narzędziem (ołówek, kredka, pędzelek itp.) na tzw. siatce czasowej MIDI. Każdy tak stworzony obraz graficzny (kreska, punk, figura geometryczna) jest jednocze¶nie muzyk± (dĽwiękiem).

Ocena pracy dotyczyć będzie trzech elementów
1.Obrazu plastycznego
2.Kompozycji muzycznej
3.Poł±czenia muzyki z plastyk± (grand prix)

Nagrody przyznawane będ± w tych trzech kategoriach oraz w trzech grupach wiekowych. Każda praca powinna zawierać swój tytuł. Podpisane prace (imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła, miejscowo¶ć) należy dostarczyć w formie elektronicznej (na adres imailowy organizatora lub poczt± tradycyjn± na dyskietce) w formacie odpowiednim dla danego programu (dla Cubasis AV jest to .all lub .arr dla Cubase jest to .sng, lub .cpr ) oraz w formacie MIDI.

Termin przyjmowania prac upływa 20 maja 2006 roku.

strony www responsywne Lublin